Вести школа из програма :

ОШ Десанка Максимовић, Чокот
Материјали за родитеље
У оквиру програма „Школа без насиља“ на крају прошле школске године свим родитељима је подељен приручник „Шта је данас било у школи“, ко...
ОШ Десанка Максимовић, Чокот
Састанци са родитељима ученика којима је потребна додатна подршка–стална активност наше школе
Успешност васпитног процеса у целини директно зависи од квалитета сарадње породице и школе. У складу са тим наша школа организује састанке са породицама ученика...
ОШ Десанка Максимовић, Чокот
Учешће Савета родитеља у изради Правилника понашања у школи–новембар 2013. године
На састанку Савета родитеља који је одржан у уторак, 05.11.2013. године чланови Савета давали су предлоге за израду новог Правилника о понашању у школи. Наиме, ...
ОШ Десанка Максимовић, Чокот
Израда индивидуалних планoвa подршке-новембар 2013.
За све ученике наше школе који имају проблема са дисциплином о тим  Школе без насиља израдио је план подршке. У креирању овог плана поред разредних стареши...
ОШ Десанка Максимовић, Чокот
Заврти филм-заустави дигитално насиље-октобар 2013.
Осмог октобра ове године ученици осмог разреда (одељења 8/1, 8/2 и 8/5) присуствовали су едукацији коју је у нашој школи спровео Спортски Савез Ниша у оквиру пр...
ОШ Десанка Максимовић, Чокот
Недеља спорта-октобар 2013. године
У периоду од 7 – 12. октобра 2013. године у нашој школи организована је недеља спорта, као подршка Дечијој недељи. Програм је реализован у централној школ...
ОШ Десанка Максимовић, Чокот
Обележавање светског Дана мира–септембар 2013. године
Традиција обележавања Светског дана мира у нашој школи је настављена и ове године. Ученици млађих разреда у истуреним одељењима у Бубњу, Доњем Међурову, Горњем ...
ОШ Десанка Максимовић, Чокот
Обуке ученика за вршњачко посредовање
Сарадња са Ученичким парламентом и ПА групом , доводи нас до остваривања обуке ученика за вршњачко посредовање. Обуку ученика који чине вршњачки тим, планирамо ...
ОШ Десанка Максимовић, Чокот
Обуке Вршњачког тима–септембар 2013. године
Вршњачки тим је оформљен почетком септембра (тако што су ученици бирали по два представника свих одељења од 4. до 8. разреда). Своју промоцију ВТ је имао 21. се...
ОШ Десанка Максимовић, Чокот
Учешће школе у подпројекту “ Зауставимо дигитално насиље“ – јун – сетембар 2013. године
Као један од системских одговора на појаву дигиталног насиља и све већу доступност дигиталних технологија Јединица за превенцију насиља Министарства просвете, н...