Вести школа из програма :

ОШ Десанка Максимовић, Чокот
Превентивне радиониице у старијим разредима – 04.03. – 03.06.2013. године
У старијим разредима одржано је укупно десет преветнтивних радионица. Ученици су на конкретним примерима сазнали како насиље има лоше последице за све учеснике ...
ОШ Десанка Максимовић, Чокот
Превентивне радионице у млађим разредима – „Уа, неправда!“ – 27.02.-01.04.2013. године
У оквиру програма „Школе без насиља“ у млађим разредима део садржаја је обрађен кроз цртани серијал „Уааа неправда“. Серијал се састоји ...
ОШ Десанка Максимовић, Чокот
Превенција болести зависност- фебруар 2013
Сваког фебруара психолог и педагог организују трибину о превенцији болести зависности. На ову трибину поред ученика долазе и родитељи, што је вероватно једина п...
ОШ Десанка Максимовић, Чокот
Обележавање Дана безбедног интернета – фебруар 2012. година
Основна школа ”Десанка Максимовић“ у Чокоту заједно са удружењем професора информатике Србије обележила је „Дан безбедног интернета“ 5. ...
ОШ Десанка Максимовић, Чокот
Презентације програма „Школа без насиља„ на састанцима Савета родитеља – децембар 2012. – јун 2013. године
Са програмом„ Школа без насиља„ родитељи су се упознали на родитељским састанцима али и на састанцима Савета родитеља. На Савету родитеља одржаног у...
ОШ Бранко Радичевић, Поповац
Септембар 2006. – Формиран је Вршњачки тим
Септембар 2006. – Формиран је Вршњачки тим...
ОШ Бранко Радичевић, Савино село
Потписан је Меморандум о сарадњи са УНИЦЕФ-ом
04. 09. 2008. године Потписан је Меморандум о сарадњи између Дечијег фонда Уједињених нација УНИЦЕФ Канцеларија за Србију и ОШ „Бранко Радичевић“ Са...