Друга економска школа

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

Друга економска школа

Господара Вучића 50
Општина

011 6441 609
skola@drugaekonomska.edu.rs

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

О школи

Данас Друга економска школа образује ученике за три образовна профила (економски техничар, пословни администратор, финансијски администратор) у подручју рада економија, право и администрација. Школовање у сва три образовна профила трају четири године. Настава се одвија у 52 одељења, у 27 учионица и десет специјализованих кабинета који су опремљени савременом компјутерском техником неопходном з асавремен начин реализовања наставе. Школа има салу за физичко, балон салу, спортске терене. Такође, и веома богату библиотеку са више од 14 хиљада наслова. У школи постоје бројне секције и ван наставне активности: драмска, новинарска, спортска, хор, грађанско васпитање, социологија. 

Школа је укључена у бројне пројекте: Интернест, једнаке шансе за све, Вршњачка медијација, школа без насиља

Укупан број ученика је 1641 ученик/ученица. Наставу реализује 111 наставника/наставница.

Наставници, стручни сарадници, ваннаставно и помоћно особље, укупно 136 запослених, креирају добру климу и имиџ Друге економске школе. 

 

Визија и мотошколе

Својим наставним кадром пружамо ученицима квалитетнаи савремена знања из области економије, права и администрације која им обезбеђују стручност у обављању посла, као и успешно напредовање у даљем школовању. Тежимо да постанемо најбоља и најквалитетнија стручна школа у Србији, укључена у савремене токове, ојачана стручним и компетентним кадром, а наши ученици успешни и уважени радници и стручњаци у економским и административним областима. Школа која ће бити сигурно и безбедно место за сваког ученика/ученицу, у којој ће свако од њих  имати прилику да максимално искаже своје таленте и знања.  

 

,,Буди наш и успешан''

Химна школе http://www.drugaekonomska.eskola.rs/?page_id=129

 

Превенција насиља у школи

 

Школа без насиља

Датум када је школа започела реализацију програма 18.12.2013.год

Ко је обезбедио средства: UNTF

Име и презиме ментора: Марина Бунчић и Јелица Марковић 

 

 Искуство у Школи без насиља

На почетку смо пројекта тако немамо много тога да наведемо.

Оно што је тренутна добит је веома обимно истраживање које је спроведено у школи Истраживање безбедности ученика и запослених у школском окружењу (БШО). Резултате које смо добили су веома добар показатељ снага и слабости школе по питању безбедности школе, превентивног деловања школе. На основу добијених резултата планираћемо наредне активности.

Такође, уласком у пројекат наставници, ученици организовано су прошли радионице у циљу упознавања са темом насиља, родне (не) равноправности и родно заснованим насиљем; улогом школе и запослених, у циљу превенције од насиља, али и обавеза сваког од њих у ситуацијама када се неки облици насиља догоде. 

 

 Тим за заштиту деце од насиља

Тим за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања у школској 2013/2014.

 1. Мелита Ранђеловић, педагог, наставница ГВ
 2. Вишња Ђекић, педагог
 3. Глорија Јовић, наставник физичког васпитања
 4. Александра Берток, наставник енглеског језика
 5. Бојана Новаковић, наставник енглеског језика
 6. Божица Васиљевић, наставник енглеског језика
 7. Зорица Чортан, наставник српског језика и књижевности
 8. Драгица Андрејић, наставник економске групе предмета
 9. Зорица Ђукић, наставник економске групе предмета
 10. Снежана Илић, наставник економске групе предмета
 11. Јелена Колунџија, наставник социологије и ГВ
 12. Игор Стогов, наставник права, ГВ
 13. Оливера Гребер, наставник математике
 14. Верица Стојановић, наставник математике
 15. Драженка Војчић, наставник математике
 16. Весна Кованџић, наставник информатике
 17. Ђорђе Мијајловић, наставник верске наставе

Чланови тима можете се обратити лично у време одмора или у кабинету 18а где је у времену од 13 до 14.00 сати  увек неки од наставника из Тима.

 

Програм заштите деце од насиља:

http://www.drugaekonomska.eskola.rs/?page_id=1262

 

Активности наставника

 • Радионице за ученике четвртих разреда на тему „Трговина људима и превенција од трговине људима“, радионицу реализовала организација АСТРА. радионице су реализоване у склопу предмета грађанско васпитање.
 • Трибине за ученике „Дигитално насиље“ коју је реализовала Служба за високотехнолошки криминал– МУП Србије. Организоване су две трибине на којима је био велики број ученика из свих разреда.
 • Јавни часови ЗНАЊЕМ ПРОТИВ СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА, организовала је наставница социологије и грађанског васпитања Ј.Колунџија. Часови су били јавни, присуствовао је велики број наставника и ученика школе.
 • Учеђшће на ФЕСТИВАЛУ ПОСТИГНУЋА који је организовао IncestTraumaCentar – Beograd, Фестивал је реализован у Центру за културну деконтаминацију. Учествовале су М.Ранђеловић и Ј.Колунџија које су са групом ђака представиле свој рад и сарадњу са ИТЦом на темама електронско/сајбер насиље, сексуално насиље, трговина људима.
Активности ученика

ФЛАЈЕР након радионица на тему Трговина људима ученици четвртих разреда су направили флајер у циљу информисања ученика, наставника о овој теми и превенцији од трговине људима.

ПАНОИ на тему сексуалног насиља резултат су рада ученика трећих и четвртих разреда који су се бавили овом темом. Плакати су коришћени приликом реализовања јавних часова , а затим су окачени у хол школе у циљу информисања, ученика, наставника, родитеља.

 

Сарадња са другим школама и локалном заједницом

Учеђшће на ФЕСТИВАЛУ ПОСТИГНУЋА који је организовао Incest Trauma Centar – Beograd. Фестивал је реализован у Центру за културну деконтаминацију. Циљ активности је био: да општа и стручна јавност сазнају колико вредно наставно особље ради; да се наставно особље основних и средњих школа међусобно снажно повеже и ради заједно против сексуалног насиља; да медијске куће пренесу шта се све у школама већ дуго активно ради на спречавању и сузбијању сексуалног насиља (уместо честе критике поступања запослених у просвети). Из наше школе учествовале су наставнице грађанског васпитања М.Ранђеловић и Ј.Колунџија које су са групом ђака представиле свој рад и сарадњу са ИТЦ-ом на темама електронско/сајбер насиље, сексуално насиље, трговина људима.