Гимназија Бечеј

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

Гимназија Бечеј

Зелена 13,
Општина Бечеј
21 220 Бечеј

021-69-13-165


gimnazija@neobee.net

http://www.gimnazijabecej.edu.rs/

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

О школи

Гимназија Бечеј има 405 ученика и 62 запослених. Са радом је почела далеке 1925. године. Више од 30 000 хиљада ученика завршило је гимназију у Бечеју у периоду од непуних деведесет година. Настава у Гимназији се изводи на српском и мађарском наставном језику. Изуетна пажња се посвећује неговању мултикултуралности,  међусобне толеранције и уважавања.

МИСИЈА ШКОЛЕ

Неговање развоја личности ученика, образовних, васпитних и естетских вредности, идеје мултикултуралности и толеранције. Подстичемо телесни развој и здравствено васпитање ученика.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Унапређење и осавремењивање процеса наставе и учења, побољшање укупаног нивоа знања и применљивости знања ученика.

 

Превенција насиља у школи

 

Школа без насиља

Датум када је школа започела реализацију програма 27.09.2009.

Ко је обезбедио средства: Ана Ивановић

Име и презиме ментора: Рајка Чекрџин

Добила плакету 18.12.2012. године/програм још увек траје.

 

Искуство у Школи без насиља

Гимназија Бечеј сматра да се добило веома много учешћем у овом програму јер се учврстило међусобно поверења свих учесника програма „Школа против насиља“. Ученици, родитељи и запослени у школи позитивно реагују на активности усмерене против насиља, занемаривања и злостављања деце. У активностима на ову тему радо учествују првенствено сами ученици, а подржавају их радо и њихови родитељи. Наставно особље Гимназије Бечеј одлази на тематске семинаре у предвиђеном броју. Састанци Тима за спречавање насиља редовно се одржавају како би се информисаност о евентуалним случајевима насиља одржала на потребном нивоу.

 

Тим за заштиту деце од насиља

Тим за заштиту деце од насиља за школску 2013-2014:

  1. Биљана Бањац, професорка латинског, координатор тима
  2. Миодраг Басарић, директор
  3. Марица Кресоја, педагог
  4. Марија Ковач Мејкснер, професорка немачког
  5. Љубица Корхец Андроцки, професорка српског
  6. Виолета Медић, професорка грађанског
  7. Игор Павлов, професор физичког

Имена и присуство чланова Тима налазе се на видном месту на посебној огласној табли код улаза у школу (имена и распоред часова, тј. присуства у школи). Ако нема никог од наведених чланова могуће је обратити се стручној служби (поседују именик телефона свих запослених) или помоћном особљу у школи који ће у случају хитности контактирати Тим.

 

Програм заштите деце од насиља

 Задаци тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања су:

- Сензитизација колектива школе и ученика о проблему вршњачког насиља.

- Едукација о проблемима насиља.

- Уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у школи.

- Тимски рад на смањењу количине насиља у школи.

- Комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, СУП, Дечији диспанзер...)

 

Активности наставника

Разредне старешине на ЧОС-у обрађују теме превенције насиља, разговарају са ученицима како би се информисали да ли постоји неки облик насиља у разреду/школи/међу ученицима ван школе...

Координатор Тима одржала презентацију на тему „Електронско насиље“ на наставничком већу.

 

Активности ученика

Вршњачки тим против насиља изабран 2014. године:

I 1: 1. Јакшић Бојана

       2. Нешић Душан

I 2: 1. Радојчић Јована

       2. Вишковић Катарина

I 3: 1. Рајић Софија

       2. Митровић Ана Елена

I 4: 1. Рајшли Далија

       2. Шарвари Арпад

II 1: 1. Кекић Игор

        2. Бајшански Наташа

II 2: 1. Стевановић Марина

        2. Сегединац Маја

II 3: 1. Каначки Драгана

        2. Туцаков Марија

II 4: 1. Пап Паскал

        2. Балинт Давид

II 5: 1. Шаркањ Кристина

        2. Тот Тила

III 1: 1. Ћирић Ненад

          2. Попов Кристина

III 2: 1. Мандић Симонида

          2. Милинков Теодора

III 3: 1. Медић Александра

          2. Стојић Теодора

III 4: 1. Ердег Валентина

          2. Петер Леа

III 5: 1. Хасноши Тот Чонгор

          2. Гуташи Нандор

 

Имена чланова вршњачког тима налазе се на видном месту у ходнику школе.

 

Сарадња са другим школама и локалном заједницом

Фер плеј турнир организован заједно са осталим средњим школама у Бечеју у априлу месецу 2012. Турнир организован ради промоције ненасиља и развијања међусобне толеранције. Такође, на нивоу школе ученици читавим низом акција промовишу културу ненасиља. На нивоу локалне заједнице организован семинар на тему електронског насиља. У октобру, сваке године, поводом обележавања Дечје недеље ученици активно узимају учешће  у активностима које се односе на промоцију ненасиља.

 

Поделили бисмо са другим школама/поносни смо на:

Негујемо мултикултуралност и мултиетничност. Међусобно се уважавамо и поштујемо и правила смо донели у складу са тим. Оно што је најважније, сви заједно их и поштујемо и делујемо у складу са донетим правилима.