ОШ 11. новембар

„Знање је тек онда знање кад је стечено напором властите мисли, а не памћењем“ – Лав Николајевич Толстој

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ 11. новембар

Максима Горког 1
Општина

024-812-165
11.novembar@os-senta.edu.rs

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

О школи

Школа „11. новембар" се налази у центру града у једној од најпрометнијих улица у њему. Саграђена је 1973. године и пројектована је за око 800 ученика за рад у две смене. Настава се одвија на два наставна језика: на српском и мађарском језику. У школи је 23 одељења са 440 ученика и једна хетерогена група продуженог боравка (I и II разред). Програмиране задатке школа остварује са  41 наставника: 11 у разредној настави (учитељи) и 30 у предметној настави - са високом спремом 31 са вишом 6, нестручно

 

4 наставника. Школом руководи пом. директора, а ту су стручни сарадници психолог, педагог и библиотекар, један админисхративни радник и 8 радника који воде бригу о поправкама и хигијени установе. Без стручног испита је 8 наставника, а просек година радног стажа je око 14 година.

Просторни услови школе су задовољавајући. Осим учиона опште намене школа поседује фискултурну салу, спортске терене (2), библиотеку, трпезарију, психолошки кабинет, информатички кабинет, као и кабинет за биологију, физику, хемију, ликовну и музичку културу и радионицу. Загревање просторија је решено даљинским грејањем. Поред својих просторија, школи су на услузи због близине објеката: градски базен и стадион, музеј, Дом културе и градска библиотека.

Жеља нам је да вратимо имиџ некадашње добре школе, да мењамо себе, а школу градимо по мери ђака, такву школу у коју ће родитељи радо залазити, а да би то остварили, ослонићемо се на СНАГЕ унутар колектива.

 

Превенција насиља у школи
 

• Школа без насиља

Датум када је школа започела реализацију програма: 07.10.2010.године УНИЦЕФ је започео је реализацију програма "Школа без насиља" уз помоћ ментора Берчек Маргарите,психолога.

Ко је обезбедио средства: УНИЦЕФ

Име и презиме ментора: Берчек Маргарита,психолог

Добила плакету: Наша школа сертификована је за учешће у пројекту ,,Школа без насиља“ 18.12.2013.године у Влади Републике Србије у Београду.
 

• Искуство у Школи без насиља

Учешћем у овом пројекту обучили смо се да препознамо и реагујемо на насиље,и да стварама услове за безбедну и подстицајну средину.И ако је пројекат завршен у нашој школи се и даље реализују активности предвиђене за ток процеса програма „Школа без насиља“.
 

• Тим за заштиту деце од насиља

1. Каблар Марјан - професор разредне наставе

2. Берзе Гизела - педагошки руководилац школе

3. Хомоља Елвира - професор разредне наставе

4. Ненадић Анђелка - наставник разредне наставе

5. Илијин Бранислава - професор разредне наставе

6. Стајић Александра - мастер учитељ

7. Стајић Викторија - наставник српског језика

8. Терек Марија - професор билогије

9. Латињак Еуридике - професор физчког

10. Микуш Анита - професор математике

11. Борош Тешић Едит - вероучитељ

12. Биачи Корнелиа - професор разредне наставе

13. Борђошки Сандра-професор српског језика као нематерњег

14. Бољановић Драгутин-представник и председник Савета родитеља

15. Живковић Лара-ученица, представник Вршњачког тима

У оквиру школе у случају угрожености на часу, одмору, ваннаставним активностма и у другим школским ситуацијама обратити се главном дежурном наставнику за више разреде Стајић Викторији, главном дежурном учитељу за ниже разреде Каблар Марјану или педагошком руководиоцу школе Гизели Берзе на број телефона школе 024-812-165.
 

• Програм заштите деце од насиља

Испитивање нивоа  безбедности и сигурности ученика у школи. Утврђивање и обезбеђивање ризичних места у оквиру школских објеката, дворишта и отворених спортских терена, начина информисања о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, злостављања и занемаривања и  праћење појава и случајева насиља.
 

• Активности наставника

- Предавања ученицима и родитељима везана за активности из пројекта

- Радионице за ученике од првог до осмог разреда

- Организовање Фер плеј такмичења и форум театара-представа
 

• Активности ученика

Велику улогу у превенцији има сам Вршњачки тим школе. Улога ученика је веома битна, можда и кључна у процесу сузбијања насиља у школи. Низ активности које спроводи овај тим попут сандучета поверења, форум театра до сада су се показали као прави погодак у смилу регулисања насиља у школи, те тим наставља са сличним активностима и надаље.
 

• Сарадња са родитељима

На родитељским састанцима и савету родитеља, родитељи су упознати са уласком школе у пројекат и позвани да буду сарадници у пројекту и да учествују у активностима које захтевају њихово ангажовање. Родитеље редовно информишемо о стању безбедности ученика у школи као и предузетим активностима. Родитељи својим присуством представама, фер плеј такмичењима и приредбама дају своје сугестије и учествују у спортским такмичењима заједно са ученицима.

Од ове школске године планирамо укључивање још већег броја родитеља у превенцију насиља, кроз радионице које ће одељењске старешине реализовати на родитељским састанцима, кроз форум театар, укључивање родитеља у школски тим, кроз реализацију зајендичких активности.
 

• Сарадња са другим школама и локалном заједницом

Велику сарадњу наша школа имала је са Центром за социјални рад Сенте, Црвеним крстом нашег града, градском болницом, милицијом и осталим културним организацијама.
 

• Примери добре праксе, рад са ученицима који трпе/врше насиље и друго

Школа је сачинила план заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм је познат свим структурама и успешно се реализује.

Као кључни успех целокупног програма сматрамо заиста праву партиципацију вршњачког тима, адекватне акције уз помоћ ученика, сјајне сараднике вршњачког тима, искоришћавање до максимума праве вредности форум театра у превентивним активностима. Вршњачки тим функционише као прави тим ученика који су носиоци превентивних активности и ове школске године су посебно посветили пажњу томе да буду препознатљиви и као особе којима се могу обратити вршњаци када су у ситуацији да доживљавају или врше насиље и као медијатори.
 

• Поделили бисмо са другим школама/поносни смо на

Снага је да је већина наставника препознала обуке које смо пролазили у програму као важне и корисне, те и по проценама ученика већина наставника има довољно компетенција за адекватно и правовремено реаговање.

Одељењске старешине и наставници  насиље углавном пријављују психолошкој-педагошкој служби када се деси на 2. нивоу, а ретко се дешава да се сазове тим због једног случаја. Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања има доста чланова, па смо у почетку направили  два  тима: тим за интервенцију у нижим и вишим разредима, што се није баш показало најефикаснијим у пракси. Идентификовани су ученици који су у ризику, и наглашено је међу наставницима која су та деца којима је потребна додатна заштита. Педагошко-психолошка служба се посебно бави са таквим одељењима где постоје већи  проблеми, са жртвама и насилницима и њиховим родитељима. Успели смо да број насилних случајева смање посебно код ученика у ризику  захваљујући и сарадњи са родитељима.

Галерија