ОШ 14. октобар

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ 14. октобар

Гочка 40,
Општина Раковица
11 090 Београд

011/ 233-7978

011 /233-0336


os.14oktobard@sbb.rs

http://www.os14oktobar.edu.rs/

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

О школи

Реализацију пројекта „Школа без насиља" започели смо новембра 2005. године, као једна од прве 4, пилот школе. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама (поред осталих законских одредби) регулише и подразумева најважније компоненте пројекта. Сваке године школа формира Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, који обавља превентивне и интервентне активности. Представници родитеља су саставни део тима. Ученици дају свој допринос кроз Вршњачки тим.

Наша школа броји 1051 ђака, као и 92 запослених. Настава се одвија у два објекта, једном у Кнежевцу, другом на Лабудовом брду, где зграду делимо са још две школе, Петнаестом београдском гимназијом и музичком школом „Даворин Јенко“.

 

Највећу вредност ове школе представљају мотивисани наставници и ученици који их успешно прате. Школа учествује у бројним пројектима, и постиже значајне резултате у њиховој реализацији. Овакво ангажовање наставника и ученика, по нашој процени, води формирању ученика који ће високо вредновати образовање и имати свест о томе да се за услове рада и напредовање у образовању, могу и морају сами борити.

 

Превенција насиља у школи

• Школа без насиља

Датум када је школа започела реализацију програма 01.11.2005.

Ко је обезбедио средства: UNICEF

Име и презиме менторa: Биљана Лајовић

Добила плакету: 16.10.2010. године.

• Искуство у Школи без насиља

Највеће добити за школу из овог пројекта јесу подизање свести о насиљу на свим нивоима, као и практиковање процедура из Интерног протокола о заштити од насиља, злостављања и занемаривања. Наставници школе су обучени, добили су материјале које могу да користе у свом раду и развили су вештине посредовања у конфликтним ситуацијама. У друштву у каквом живимо највећи изазов и јесте управо подизање свести о насиљу, јер се у пракси показује да се облици насиља који спадају у први ниво најчешће и не препознају као насиље и са тим у складу, на њих се најмање реагује. Наш став је такав да када би се на време реаговало на првом нивоу, у великом броју ситуација не би се ни стигло даље, до другог и трећег нивоа. Са тим циљем, ученицима, наставницима и родитељима се сваке године изнова презентује протокол, о њему се дискутује, а у сваком дневнику постоји и свеска за праћење понашања ученика, за коју такође имамо разрађене механизме поступања у случајевима када се поједини ученици често уписују.
 

• Тим за заштиту деце од насиља

 1. Мирјана Китић, директор школе, члан тима
 2. Оливера Милутиновић, психолог, координатор тима
 3. Марија Вујовић, секретар школе, члан тима
 4. Јелена Михајловић – Андрић, учитељица, члан тима
 5. Тања Станојевић, наставница, члан тима
 6. Стеван Томић, наставник, члан тима
 7. Сњежана Кораћ, наставница, члан тима
 8. Мина Јевтић, учитељица, члан тима
 9. Јовановић Биљана, родитељ СР, члан тима

Најчешће чланови тима бивају контактирани преко ПП службе, директора школе, дежурних наставника, а по пријави за насиље сазива се састанак и одређују мере за решавање насилних ситуација.

• Програм заштите деце од насиља

Неизоставни делови нашег годишњег акционог плана јесу формирање вршњачког тима, постављање кутије поверења, затим радионице са децом, родитељима и наставницима из области превенције насиља, као и редовна евиденција насилног понашања, као и спроведених мера на крају сваког циклуса. Такође, интерни протокол је презентован на свим нивоима, састанци Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања се редовно спроводе, поштују се процедуре и кораци утврђени истим. Остварена је сарадња са Инцест траума центром, кроз учешће на редовним састанцима, специјализоване обуке, као и коришћење материјала (филм Таггед, презентације, материјали – точак насиља и сл.). Посебно се истиче ове године чињеница да је месец фебруар у целини био посвећен борби против насиља, па су томе били посвећени ученички радови, што литерарни, што ликовни, самим тим, школа је била уређена видљивим продуктима и материјалима у духу борбе против насиља.
 

• Активности наставника

Наставници спроводе редовне активности из области превенције насиља у оквиру часова одељенског старешине, такође, и кроз часове предметне наставе, тамо где садржаји дозвољавају такве интервенције.
 

• Активности ученика

Вршњачки тим је, осим презентовања Интерног протокола за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања у оквиру својих одељенских заједница, ове године имао и посебно задужење – обезбеђивање ученика на школској журци. Школске журке које организујемо уз подршку наставника школе и родитеља ученика, одржавaју се сваке године, и хуманитарног су карактера – прилози се скупљају у сврхе лечења неког оболелог детета, по одлуци Ученичког парламента. Такође, постављена је и кутија поверења.
 

• Сарадња са родитељима

Организоване у две радионице за родитеље школе у овој школској години:

 • Умеће комуникације – психолог
 • Ненасилно решавање конфликата – педагог

 

• Сарадња са другим школама и локалном заједницом

Школу су посетили и ове године, као и сваке, инспектори МУП-а који се баве дигиталним насиљем, и који су на ту тему одржали предавања за наше ученике. Такође, сарадња са Центром за социјални рад је ове године оснажена и подигнута на виши ниво, кроз размену информација и састанке по потреби.
 

• Примери добре праксе, рад са ученицима који трпе/врше насиље и друго (унети специфичне активности/механизме које је школа реализовала а које нису део програма).
 

• Поделили бисмо са другим школама/поносни смо на: (написати акције/активности/догађаје који су специфични за школу, као и на који начин то може да утиче на унапређивање програма и у другим школама.).

Галерија