ОШ Десанка Максимовић, Чокот

Мир почиње од мене самог

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ Десанка Максимовић, Чокот

Маршала Тита 18,
Општина Ниш
18250 Чокот

018/4265-100


desmax@eunet.rs

http://oscokot.wordpress.com/

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

Основна школа „Десанка Максимовић“ у Чокоту једна је од највећих основних школа на територији града Ниша. Основана је 1922. године, као четвороразредна школа под називом „Основна школа Чокот Краљевине СХС”, а 1953. године прераста у осмогодишњу и мења име у „Основна школа 29. новембар у Чокоту”. Школа 2002. године добија име „Десанка Максимовић“, по знаменитој српској песникињи. Школу похађа 905 ученика распоређених у 48 одељења. Осим у матичној школи у Чокоту, васпитно – образовни процес се одвија у још осам истурених одељења у суседним сеоским насељима (Ново Село, Лалинац, Доње Међурово, Горње Међурово, Мрамор, Крушце, Мраморски Поток и Бубањ). У школи се реализује велики број слободних активности ученика, као и низ других ваннаставних активности, као што су приредбе, спортска такмичења, изложбе дечјих радова, трибине за ученике, наставнике и родитеље. Већ дуги низ година смо пројектно оријентисани, а велики значај придаје се стручном усавршавању наставника и модернизацији наставе кроз коришћење достигнућа информационих технологија и набавку информатичке опреме. Захваљујући оствареним резултатима, као и улози одабране модел – школе у области инклузивног образовања, наша школа је била носилац престижне Светосавске награде за 2012. годину.

Школа „Десанка Максимовић“ постала је члан програма „Школа без насиља“ у октобру 2012. године. Менторке пројекта су Јасмина Гејо, саветник за школско развојно планирање у Нишавском округу и Милена Младеновић, професор разредне наставе у ОШ “Учитељ Таса“ у Нишу. Формирање тима који је задужен за пружање подршке програму и праћење реализације програма у школи је први корак у реализацији сваког новог пројекта. Тим „Школе без насиља“ обухвата руководство колектива, педагошко – психолошку службу и наставни кадар. Укупно броји тринаест чланова.Наставни кадар је упознат о свим елементима новог пројекта од стране кординатора пројекта, док су чланови тима путем презентација упознали чланове Савета родитеља и Школског одбора.Пројекат садржи четири компоненте1. Истраживачка компонента – Анкетирање свих запослених у школи и ученика о њиховим искуствима везаним за насиње у школи, спроведено је током новембра 2012. године. Током ових истраживања, спроведено је и анкетирање везано за паралелни пројекат „Дигитално насиље“. Резултате истраживања смо презентовали наставном кадру на седници Наставничког већа, Школском одбору на састанку самог, ученицима на часовима одељенских старешина и родитељима на родитељским састанцима. Колектив наше школе је задовољан резултатима истраживања јер су у већини случајева бољи од резултата добијених на нивоу Србије. 2. Едукативна компонента – У периоду јануар – март 2013. године одржане су све планиране обуке за нашу школу. Завршена обука наставног кадра подразумевала је примену стеченог искуства кроз рад са ученицима, па су радионице реализоване и у млађим и у старијим разредима. Родитељи су такође обухваћени овим програмом. До сада су организована три родитељска састанка на којима су родитељи кроз радионичарски тип упознати са основним принципима програма.3. Вршњачка компонента – У школи је формиран Вршњчки тим, који подразумева рад са вршњацима на препознавању и откривању насиља, вршњачкој заштити, изградњи узајамног поверења и смањењу насилног понашања међу вршњацима. Компонента породица/медији/локална заједница подразумева промоцију узајамне сарадње и мобилисања јавности за изградњу савезништва и активно деловање на смањењу насиља у заједници.Верујемо да је дошао тренутак када смо сви ми постали свесни да је за опште добро, потребно обучавати ученике ставовима, знањима и вештинама које су им потребне да постану одговорни и активни грађани. Програм „Школа без насиља“ јесте један од програма који подучава ученике ефикасним стратегијама и вештинама потребним за живот у хармонији са другима.Галерија
Презентације програма „Школа без насиља„ на састанцима Савета родитеља – децембар 2012. – јун 2013. године

Са програмом„ Школа без насиља„ родитељи су се упознали на родитељским састанцима али и на састанцима Савета родитеља. На Савету родитеља одржаног у...

Обележавање Дана безбедног интернета – фебруар 2012. година

Основна школа ”Десанка Максимовић“ у Чокоту заједно са удружењем професора информатике Србије обележила је „Дан безбедног интернета“ 5. ...

Превенција болести зависност- фебруар 2013

Сваког фебруара психолог и педагог организују трибину о превенцији болести зависности. На ову трибину поред ученика долазе и родитељи, што је вероватно једина п...

Превентивне радионице у млађим разредима – „Уа, неправда!“ – 27.02.-01.04.2013. године

У оквиру програма „Школе без насиља“ у млађим разредима део садржаја је обрађен кроз цртани серијал „Уааа неправда“. Серијал се састоји ...

Превентивне радиониице у старијим разредима – 04.03. – 03.06.2013. године

У старијим разредима одржано је укупно десет преветнтивних радионица. Ученици су на конкретним примерима сазнали како насиље има лоше последице за све учеснике ...

Учешће школе у подпројекту “ Зауставимо дигитално насиље“ – јун – сетембар 2013. године

Као један од системских одговора на појаву дигиталног насиља и све већу доступност дигиталних технологија Јединица за превенцију насиља Министарства просвете, н...

Обуке Вршњачког тима–септембар 2013. године

Вршњачки тим је оформљен почетком септембра (тако што су ученици бирали по два представника свих одељења од 4. до 8. разреда). Своју промоцију ВТ је имао 21. се...

Обуке ученика за вршњачко посредовање

Сарадња са Ученичким парламентом и ПА групом , доводи нас до остваривања обуке ученика за вршњачко посредовање. Обуку ученика који чине вршњачки тим, планирамо ...

Обележавање светског Дана мира–септембар 2013. године

Традиција обележавања Светског дана мира у нашој школи је настављена и ове године. Ученици млађих разреда у истуреним одељењима у Бубњу, Доњем Међурову, Горњем ...

Недеља спорта-октобар 2013. године

У периоду од 7 – 12. октобра 2013. године у нашој школи организована је недеља спорта, као подршка Дечијој недељи. Програм је реализован у централној школ...

Заврти филм-заустави дигитално насиље-октобар 2013.

Осмог октобра ове године ученици осмог разреда (одељења 8/1, 8/2 и 8/5) присуствовали су едукацији коју је у нашој школи спровео Спортски Савез Ниша у оквиру пр...

Израда индивидуалних планoвa подршке-новембар 2013.

За све ученике наше школе који имају проблема са дисциплином о тим  Школе без насиља израдио је план подршке. У креирању овог плана поред разредних стареши...

Учешће Савета родитеља у изради Правилника понашања у школи–новембар 2013. године

На састанку Савета родитеља који је одржан у уторак, 05.11.2013. године чланови Савета давали су предлоге за израду новог Правилника о понашању у школи. Наиме, ...

Састанци са родитељима ученика којима је потребна додатна подршка–стална активност наше школе

Успешност васпитног процеса у целини директно зависи од квалитета сарадње породице и школе. У складу са тим наша школа организује састанке са породицама ученика...

Материјали за родитеље

У оквиру програма „Школа без насиља“ на крају прошле школске године свим родитељима је подељен приручник „Шта је данас било у школи“, ко...

Активности Ученичког парламента на превенцији насиља

Ученички парламент је традиционално учествовао у обележавању Дана Мира, 21. септембра порукама мира и дискусијом о ненасилном понашању. На радионици „Моје...

Трибина “Превенција породичног насиља“ – 19. новембар 2013. године

У циљу обележавања Дана превенције породичног насиља у матичмој школи одржаће се трибина, коју ће водити чланови ШБН – а, Милица Стојковић и Биљана Миленк...

Презентовани резултати рада ОШ "Десанка Максимовић" на пројекту "Школа без насиља"

Основна школа "Десанка Максимовић", из Чокота, која је већ годину дана у програму "Школа без насиља", презентовала је 08. фебруара 2014. године резултате досада...