ОШ Душан Радоњић, Бања

Знањем освајамо свет, у знању је наша будућност!

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ Душан Радоњић, Бања

34 304 село Бања
Општина Аранђеловац
Бања

034/677-7014


osbanja@ptt.rs,osbanja@gmail.comГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

Основна школа "Душан Радњић" је школа кoјa има традицију дугу 148 година и све време представља расадник знања, идеја, културних садржаја у овој сеоској средини. Настава се одвија у матичној школи (I-VIII) и у издвојеним одељењима која се налазе у Мариновцу и Брезовцу ( I – IV ). Школа је поред васпитно-образовног рада истовремено и културно-образовни центар ове средине. Наставни садржаји, облици рада, ваннаставне активности су прилагођене условима које намеће средина. Ученици су укључени у разна спортска такмичења, културно-уметничко друштво села и приредбе у вези са делатностима села. Данас, после 148 година,у скромном простору наше школе наставници улажу напоре за што квалитетнији рад.Школу похађа 194 ученика у матичној школи и издвојеним одељењима. Укупно запослених у школи има 34 радника.

 

Превенција насиља у школи
 

• Школа без насиља 

17.03.2008.године УНИЦЕФ и Министарство просвете започела је реализацију програма "Школа без насиља" уз помоћ ментора Драгана Ђорђевића.

Наша школа сертификована  је за учешће у пројекту ,,Школа без насиља“13.05.2010.година у Сава центру –Београд.

Искуство у Школи без насиља 

Учешћем у овом пројекту обучили смо се да препознамо и реагујемо на насиље,и да стварама услове за безбедну и подстицајну средину.И ако је пројекат завршен у нашој школи се и даље реализују активности предвиђене за ток процеса пројекта   ,, Школе без насиља“.

Тим за заштиту деце од насиља 

1. Светлана Ранковић - директор школе

2. Сања Боричић - педагог

3. Наташа Чоловић - професор историје

4. Драгиња Чамар - наставник математике

5. Љиљана Дукић - наставник српског језика 

6. Валентина Јакимова - наставник биологије и хемије

7. Јованка Марковић - наставник разредне наставе

8. Снежана Радојевић - наставник разредне наставе

9. Мирјана Весовић - представник родитеља

10. Милица Гавриловић - представник ученичког парламента 

11. Љубомир Белоица - представник вршњачког тима

У оквиру школе у случају угрожености на часу, одмору, ваннаставним активностма и у другим школским ситуацијама обратити се (ПРЕПОДНЕ) наставницима Драгињи Чампар и Игору Хочевару, а (ПОПОДНЕ) учитељима Марини Томковић и Милуну Чоловићу директно или на телефон школе 034/677-7014.

Програм заштите деце од насиља

Испитивање нивоа  безбедности и сигурности ученика у школи. Утврђивање и обезбеђивање ризичних места у оквиру школских објеката, дворишта и отворених спортских терена, начина информисања о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, злостављања и занемаривања и  праћење појава и случајева насиља.

Активности наставника

- Предавања ученицима и родитељима везана за активности из пројекта

- Радионице за ученике од првог до осмог разреда

- Организовање Фер плеј такмичења и форум театара-представа

Активности ученика

Учешће ученика у активностима предвиђеним планом вршњачког тима, учешће у радионичарском раду и реализацији представе и ,,Насилник „и„Неваспитанко“. Учешће на литерарном и ликовном конкурса од грубе речи тешко се лечи који је организован у оквиру школе, посматрање цртаног серијала ''Уааа неправда''... Постоји сандуче поверења.Сваке године за дан школе организује се фер плеј турнир који се реализује кроз  разна спортска такмичења  проткан навијањем и забавом. Ученици су дали предлог и учествовали у припреми и реализацији фер-плеј турнира .На турниру учествују  ученици од првог до осмог разреда у следећим дисциплинама –фудбал кошарка,одбојка,штафетне игре, игре спретности и између две ватре.Све ове активности имају за циљ како ненасилним путем  решававати насилне  ситуације доследност, равноправност, активном учешћу свих, међусобном уважавању и разумевању.

Сарадња са родитељима

На родитељским састанцима и савету родитеља, родитељи су упознати са уласком школе у пројекат и позвани да буду сарадници у пројекту и да учествују у активностима које захтевају њихово ангажовање. Родитеље редовно информишемо о стању безбедности ученика у школи као и предузетим активностима. Родитељи својим присуством представама, фер плеј такмичењима и приредбама дају своје сугестије и учествују у спортским такмичењима заједно са ученицима.

Сарадња са другим школама и локалном заједницом

Остварена је сарадња са школама које су узеле учешћа у овом пројекту из Аранђеловца ОШ ,,Први српски устанак"  из Орашца, ОШ ,,Илија Гарашанин“ из Аранђеловца. У оквиру сарадње са поменутим школама реализована су разна спортска такмичења кроз Фер-плеј турнире као и сарадњу кроз орджавање Форум представа. Наведене активности се одржавају наизменично гостовањем једне школе другој уз присуство родитеља ученика и гостију из месне заједнице и локалне самоуправе. Потписан је протокол о сарадњи са спољном заштитном мрежом.

Примери добре праксе, рад са ученицима који трпе/врше насиље и друго

Развијање вештина ненасилне комуникације, развијањем другарства и међусобне толеранције и вршњачке помоћи кроз радионичарски рад на ЧОС-у,,Толеранција и дискриминација“ суочавање и заједнички разговор са ученицима који трпе и онима који га врше.````

Поделили бисмо са другим школама/поносни смо на

Наша школа је смањила насиље у великој мери, охрабрила ученике да пријаве насиље када се догоди. Наставници брже реагују и интезивније раде са ученицима који трпе насиље као и онима који га врше. У нашој школи се заједничким снагама (ученици, наставници, родитељи) ради  на промоцији и развијању толеранције и ненасиља као стил живљења. Препоручили би да се и остале школе прикључе пројекту. Поступним активностима реализације овог програма долази се до резултата, који нису одједном видљиви али на дуге стазе дају добре резултате.

Галерија