ОШ Исидора Секулић

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ Исидора Секулић

Сердара Јанка Вукотића 7,
Општина Панчево
26 000 Панчево

013/231-59-65


isekulic@panet.rs

https://www.facebook.com/IsidoraSekulicPancevo?ref=br_rs

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

О школи

У школи има 556 ђака, а запослених 49. Од 2009. године школа је модел школа инклузивног образовања.

Визија и мото школе.

Мисија наше школе је да код ученика развијамо позитиван однос према школи, континуираном образовању и поштовању индивидуалних разлика и негујемо позитивне вештине, ставове и вредности.

Желимо да постанемо школа која савременом наставом, перманентним усавршавањем наставника и квалитетним међуљудским односима свих актера, подстиче стицање знања, умења, способности и вредности, неопходних за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности ученика, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге.

 

Превенција насиља у школи

 

Школа без насиља

Датум када је школа започела реализацију програма: 12.4.2006.

Ко је обезбедио средства: УНИЦЕФ и Александар Ђорђевић

Име и презиме ментора: Дајана Гргић

Добила плакету: 10.5.2008. године/програм још увек траје.

 

Искуство у школи без насиља

Школа је од 2006. године у програму „Моја школа – Школа без насиља“, сертификована је 2008. године као безбедно и сигурно окружење за децу.

Поносни смо на наша школска правила која стоје на централном месту у холу школе; на Форум театар, који се током године одиграва пред ученицима нижих разреда, јер нам је важно да што раније преузму  активну улогу у одговору на насиље; два пута годишње имамо „такмичења“ Нај – поступак и Фер – плеј турнир; у нашој зборници је доступна предложена листа превентивних и интервентних поступака наставника, разредних старешина, психолога, родитеља.

Једно време је школа била и седиште Мреже Школа без насиља за Јужни Банат.

Форумовали смо заједно са ОШ „Рада Миљковић“ из Јагодине, преносили своја знања и вештине на суседне школе у Панчеву, учествовали на Фер – плеј турнирима у Београду и на Битеф – полифонији.

Трудимо се да оснажимо наше ученике у друштвеном контексту који обилује насиљем и у том правцу да реализујемо радионице о предрасудама, стереотипима и дискриминацији.

Наша школа је и Модел школа инклузивног образовања од 2009. године.

 

Тим за заштиту деце од насиља

Кординаторка тима: Мирјана Трифуновић Паул, психолошкиња

Чланови Тима: Драгана Бућан, Бранислава Ђорђев, учитељице

                      Ивана Влачић, наставница информатике

                      Борис Кучера, наставник Форум Театра

                      Владимир Илић, наставник физичког васпитања, Фер плеј турнири

                      Бранка Бељић, директорка

Чланови Тима су доступни у школи, на телефон 2315-965.

 

Програм заштите деце од насиља

Програмске активности заузимају важно место у школском животу, и од пре годину дана се реализују и кроскурикуларно: на часовима информатике се реализује превенција дигиталног насиља учешћем у кампањама и такмичењима на интернету; на часовима српског језика ради се на повећању осетљивости ученика за теме из наставног плана и програма који нису родно осетљиви.

Настављамо са креирањем ситуација Форум театра са ученицима и приказивањем интерактивних представа за ученике нижих разреда.

Током школске 2013/14. је остварена обука наставника и реализација радионица са ученицима у области Родно заснованог насиља током Чос-ова од 2. до 8. разреда.

 

Активности наставника

- Реализација анимираног филма и радионица Уааа неправда. Носиоци активности су: Учитељи 2. 3. и/или 4. разреда.

- Одлазак ученика на Битеф полифонију и учествовање у активностима са психолошкињом и разредним старешинама, Исидором Торњански и Драганом Малиџан Винкић.

- Реализација пројекција филма „Tagged“ у 6., 7. и  8. разреду и радионица. Носиоци ове активности били су разредне старешине, вршњачки тим и психолошкиња.

- Припрема и извођење Форум представа.

- Реализација Фер плеј турнира.

- Реализација акције Најпоступак.

- Обука наставника и реализација радионица са ученицима у области Родно заснованог насиља.

 

Активности ученика

Ученици су укључени у све активности које организују наставници.

На иницијативу ученика који похађају Грађанско васпитање, ангажовани су као дежурни ученици.

Два пута годишње организују се представе Форум театра.

У оквиру драмске секције, ученици припремају представу на тему ненасилног решавања конфликата. Ученици сами осмишљавају сценарио, сценографију и глуме.

 

Сарадња са родитељима

- Укљученост родитеља у Фер плеј турнире

- Редовно информисање родитеља о активностима Школе без насиља на родитељским састанцима и Савету родитеља

 

Сарадња са другим школама и локалном заједницом

- Са партнерима из локалне заједнице учествује у вршњачкој едукацији од стане групе Е8: „Буди мушко – мењај правила“ и извођењу локалних акција

 

Примери добре праксе, рад са ученицима који трпе/врше насиље и друго

- Рад са ученицима са проблемима у контроли понашања путем програма моделовања понашања уз помоћ награда

- Заједничко форумовање са ученицима из ОШ „Рада Миљковић“ из Јагодине

 

•  Поделили бисмо са другим школама/поносни смо на:

- сам садржај програма

- наш школски спот „Насиље стоп!“ доступан на you tube

Галерија
Обука о сексуалности и родно заснованом насиљу

Од септембра 2014. у плану је Обука о сексуалности и родно заснованом насиљу Вршњачког тима и осмишљавање начина за проширивање садржаја обуке на остале вршњаке...