ОШ Иван Милутиновић

Идем кући... у школу

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ Иван Милутиновић

Београдски пут 50,
Општина Суботица
24 000 Суботица

024 /671-180

024 /558-063


osivanmilutinovic@open.telekom.rs

https://www.facebook.com/groups/181826395166416/?ref=br_rs

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

О школи

ИСТОРИЈАТ

Наша школа се први пут спомиње 1866.године, а обновљена је и добила данашњи облик 1893. године. Од самог почетка је била школа. У школи је било шест учионица, 1.,2. и 3.разред за мушку а исто толико и за женску децу. Улаз за девојчице је био са Београдског пута, а за дечаке из споредне улице. Одмор су деца проводила свако у свом ходнику, дечаци горе а девојчице доле.

Управитељ школе је био Антун Будановић, висок, крупан просед човек. Учитељи су били: Хофман Тошко Темуновић, Луца Вујковић Ламић, Валихора Терез, први разред је учила Мерковић. жупник је био Мукошаи Маћаш а капелани вероучитељи. Тада је био вероучитељ капелан Шмит.

1950.године основана је школа под именом Осмолетка број 2. Организацију рада и упис у школу извршила је Бећин Мара која је постављена за директора. Од почетка школа није имала двориште, деца су одмор проводила на улици.

Школа данас има око 550 ученика. Настава се изучава на два језика, српском и хрватском.

ОДЕЉЕЊЕ У МАЛОЈ БОСНИ

Школа има истурено одељење  у Малој Босни са 85 ученика од 1. до 8. разреда. Настава је двојезична – на српском и хрватском језику.

Налази се у центру села, ученици долазе из Мале Босне и са салаша у околини.

У сваком одељењу има између 5 до 12 ученика.

ОДЕЉЕЊЕ У МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРУ

Одељење у медицинском центру која обувата сву децу која су на лечењу у Суботичкој болници.

Учешће школе у програму

Школа је у програму од 2008. године. Већина школског колектива  прошла је комплетну обуку за увођење програма у школу. Одмах је формиран тим наставника који су интензивно радили на увођењу ове нове педагошке праксе у школу. Спроведено је истраживање које је показало присутност насиља у школи и то по врстама, месту догађања, интензитету и учесталости. Резултати су презентовани колективу и родитељима. С њим у вези организоване су активности у циљу смањивања последица насиља и превенирања будеућих случајева насиља. Оформљен је школски Тим за спречавање насиља и установљене основне процедуре рада. Од тада се редовно одржавају састанци школског Тима за спречавање насиља једном месечно када се анализирају пријаве случајева угрожавајућих ситуација. На састанцима Тима доносе се мере за унапређење безбедности у школи.

Одмах је формиран и вршњачки тим који редовно функционише и сваке године има низ активности (обуке, гостовање у медијима, сандуче поверења, акције и журке, спортске манифестације и др.).

На поновљеном истраживању које је спроведено у школи 2010. године о степену и врсти насиља забележен је значајно бољи резултат који показује да је школа постала безбедније место.