ОШ Сава Шумановић, Ердевик

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ Сава Шумановић, Ердевик

Светог Саве 4,
Општина Шид
22 230 Ердевик

022/755-006

022/755-006


Sm.os.mpijade@neobee.net

http://savasumanovic.wordpress.com/

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

Данас ОШ „Сава Шумановић“ броји око 250 ђака, а настава се одвија у матичној школи у Ердевику (I-VIII), али и у подручним школама у Љуби и Бингули (I-IV).Двојезична смо школа те се настава прати на српском и словачком језику. Да успешно негујемо матерњи језик, показују и резултати које ученици остварују на такмичењима у матерњем језику, али и српском као нематерњем. Значајне су и награде наших ученика на другим такмичењима, а нарочито оне везане за словачки фолклор. Школа негује културне, националне и етничке различитости које су у прожимању, те се често у њима огледају и наше сличности. Реализовали смо неколико пројеката- Школа без насиља, Инклузивно образовање, Професионлна оријентација у Србији.Прерасли смо из пилот у модел школу у примени инклузивног образовања. Отворили смо врата школама које су биле вољне да уче од нас, али и чија искуства смо ми прихватили. Створили смо школу која је по мери сваког детета и која је безбедна и подстицајна средина. Имамо снажан мотив да напредујемо и да се усавршавамо. Наш покретач су наши ученици- генерације које стасавају.


Школа је за пројекат Школа без насиља аплицирала 2008. године. 
У марту 2009. смо обавештени да је школа укључена у пројекат, а у априлу смо потписали меморандум о учешћу. 
Спонзор нам је била Ана Ивановић, а ментор Споменка Дивљан. 
Истраживања о присутности насиља смо обавили са ученицима, родитељима и наставницима у мају месецу, а у августу смо добили резултате истраживања са Института за псиологију у Београду.
На основу истраживања планирали смо активности кроз 7 предвиђених фаза, а у складу са агендом коју смо добили. 
У новембру 2010. године смо почели са реализацијом радионица за ученике виших и нижих разреда, а у марту 2011. год. је свако одељење имало правила понашања на нивоу учионице, а на основу њих смо израдили и правила понашања на нивоу школе.
Сваке наредне школске године су правила ревидирана, а за нова одељења наново израђивана. 
Пројекат је све време трајања промовисан у локалним медијима (штампаним и електронским), а сви актери школе (Савет родитеља, Школски одбор, родитељи, Наставничко веће, Педагошки колегијум) су редовно били информисани о реализованим активностим и активностима које предстоје. 
Школа сарађује са свим надлежним институцијама које су предвиђене Спољашњом заштитном мрежом, а то су Дом здравља, Полицијска станица, Центар за социјални рад и др.
У новембру 2011. године добили смо сертфикат да смо безбедна и подстицајна средина за децу.