ОШ Скадарлија

Волим школу која воли мене

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ Скадарлија

Француска 26,
Општина Стари Град
11 000 Београд

011/3246244

011/3246-244

011/3230-805


skadarlija@sezampro.rs

http://www.osskadarlija.edu.rs/

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

О школи

Налазимо се у самом центру града, испод Народног позоришта у Француској улици број 26. Мисија и визија наше Школе су омогућити сваком ученику да оптимално испољи и развије своје способности и особине личности путем обавезне, изборне и факултативне наставе и богате понуде ваннаставних активности. Желимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним променама, у којој ће унутрашња реформа стално трајати, а ученици и остали корисници имати прилику да задовоље своје различите образовне потребе.

Желимо ОТВОРЕНУ ШКОЛУ са атрактивним образовним услугама за ученике и све остале (младе и одрасле) кориснике. Школа се определила да има активну улогу у друштвеном окружењу, да ослушкује његове потребе и тако остварује и задовољење својих потреба, а у складу са интересима окружења.

У том циљу сваке године се прави тзв. СWОТ анализа у којој идентификујемо све наше слабе стране како бисмо их превазишли, затим отклонили претње (опасности и ограничења) које долазе споља, а онда акценат стављамо на расположиве снаге:

 • Сложена организација са мноштвом програма (настава: обавезна, изборна и факултативна;
 • предшколски припремни програм, ваннаставне активности и бројни други услужни програми);
 • Организован продужени боравак и исхрана ученика у школи;
 • Стечено менаџмент искуство у превазилажењу непрофитабилног карактера основне школе;
 • Постојање свести о значају маркетинга;
 • Добра комуникација и добри односи у колективу;
 • Релативно мањи број ученика пружа оптималне услове за рад;
 • Фискултурна и свечана сала, две галерије пружају повољне могућности за пружање квалитетних и разноврсних образовних услуга;
 • Уредна и добро опремљена школа. 

Наше шансе (повољне могућности) у окружењу:

Локација школе привлачна за све, а пре свега пробирљиве кориснике;

 • Имиџ школе и њено позиционирање у односу на конкуренцију је у порасту;
 • Реално повећање тржишног учешћа са понудом образовних услуга на постојећем тржишту потражње;
 • Освајање нових тржишта са понудом атрактивних услуга музичка школа, школа страних језика, школа шаха, бројни спортски, уметнички и рекреативно-забавни програми;
 • Добра сарадња са родитељима и локалном средином;
 • Позитивно искуство у међународној сарадњи са основном школом из Чешке;
 • Брзо реаговање и смелије прихватање ризика у прилагођавању постојећих и очекиваних прописа потребама школе, како би се остварила конкурентска предност на тржишту потражње.

Учешће школе у програму 

У пројекту Школа без насиља смо од самог почетка, од 2007. Сви запослени прошли су радионичку обуку и добили смо сертификат за то. Иако је пројекат званично завршен, ми га нашим радом чинимо и даље одрживим кроз различите активности.

Галерија