ОШ Вељко Дугошевић

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ Вељко Дугошевић

Милана Ракића 41,
Општина Звездара
11 050 Београд

011/3086 - 971


osvd@eunet.rs, osvddirektor@open.telekom.rs

http://www.osveljkodugosevic.edu.rs/

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА