ОШ Франце Прешерн...

Београд Станка Пауновића 45, 11 090 011 /35 83 164

ОШ 14. октобар...

Београд Гочка 40, 11 090 011/ 233-7978, 011 /233-0336

О школи Реализацију пројекта „Школа без насиља" започели смо новембра 2005. године, као једна...

ОШ Владимир Роловић...

Београд Омладинско шеталиште 10, 11 090 011/2335-058, 011/2332-971

ОШ Ђура Јакшић...

Београд Канарево брдо 2, 11 191 011/3582-264