ОШ Свети Сава, Врчин...

Београд 29. новембра 15, 11 306 011/8053-467

ОШ Алекса Шантић...

Београд Краља Петра И број 9, 11 306 011/3410-655

ОШ Никола Тесла, Винча...

Београд Јована Јовановића Змаја, 11 306 011/8066-388