ОШ Бора Станковић, Вучје...

Вучје 29. новембра 10, 16 203 016/3427-124

Основна школа „Бора Станковић“ у Вучју, недавно је прославила свој 93. рођендан (школа ј...

ОШ Вожд Карађорђе...

Лесковац Видоја Смилевског 8, 16000 016/284-611

ОШ Вук Караџић...

Лесковац Саве Ковачевића 69, 16000 016/212-980

ОШ Вук Караџић, Велика Грабовница...

Велика Грабовница село Велика Грабовница, 16 221 016/781-602

ОШ Јосиф Костић...

Лесковац Учитеља Јосифа 18, 16 000 016 /245-300