ОШ Радоје Домановић...

Ниш Генерала Милојка Лешјанина 49а, 18 106 018/254-066

ОШ Стефан Немања...

Ниш Косовке девојке бб, 18 103 018/4213-009

ОШ Ћеле кула...

Ниш Радних бригада 28, 18106 018/232-979

ОШ Бранислав Нушић, Доња Трнава...

Доња Трнава село Доња Трнава, 18 421 018 /601- 218

ОШ Бубањски хероји...

Ниш Бубањских хероја 1, 18 000 018/562-919

ОШ Десанка Максимовић, Чокот...

Чокот Маршала Тита 18, 18250 018/4265-100

Основна школа „Десанка Максимовић“ у Чокоту једна је од највећих основних школа на терит...

ОШ Душан Радовић...

Ниш Ђердапска 45, 18 106 018/206-881, 018/217-321

ОШ Зоран Ђинђић...

Ниш 7.јули 2, 18000

ОШ Иво Андрић...

Ниш Бранка Бјеговића бб, 18 000 018/585-500

ОШ Коле Рашић...

Ниш Васе Чарапића 8б, 18 000 018/242-240