ОШ Јован Јовановић Змај, Ђурђево...

Ђурђево Краља Петра И 59, 21 239 021/ 839-033, 021/839-644