ОШ Сава Керковић...

Лјиг Светог Саве 22а, 14 240 014 /83-851, 014/85-172