ОШ Христо Ботев, некада Моша Пијаде...

Димитровград Христо Ботев број 3, 18 320 010/362-788, 010/360-976

Основна школа „Христо Ботев“ се налази у Димитровграду, приграничној општини претежно на...