Техничка школа Младеновац

30/10/2015


Активности школе на тему "(Не)насиље"

Техничка школа у Младеновцу - ушла је у пројекат ,,Школа без насиља'' у децембру 2013. године. Школски тим  за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања је са Вршњачким тимом и координатором фото секције Дејаном Трифуновићем на тему ,,(Не)насиље'' договорио са ученицима и ученицама да направе фотографије. Након неколико недеља, ученици су донели на десетине фотографија, од којих смо заједно издвојили најупечатљивије које ћемо урадити као плакате и поставити на зидове школе, поред школских правила понашања. Напомињемо да су све насилне ситуације на фотографијама осмишљене, монтиране и режиране од стране ученика и да нису аутентичне, али аутентично осликавају угао гледања младих на ову тему.

Школски тим Техничке школе Младеновац

Галерија