ОШ Десанка Максимовић, Чокот

17/12/2013


Активности Ученичког парламента на превенцији насиља

Ученички парламент је традиционално учествовао у обележавању Дана Мира, 21. септембра порукама мира и дискусијом о ненасилном понашању. На радионици „Моје место у мојој школи“, поводом Дечје недеље, којој су присуствовале директорка и педагошкиња парламентарци су између осталог оценили да се у школи осећају безбедно и да степен насиља није висок.

Кроз акцију „Ученик месеца“ парламент, осим успеха у учењу и академских постигнућа ученика, промовише и вредности као што су другарство, брига о угроженима, хуманост, ненасилна комуникација,  сарадња, тимски рад, отвореност, активизам...

Формирана је радна група представника Ученичког парламента која ће учествовати у изради новог Правилника о понашању у школи и одржана је радионица са парламентарцима ради прикупљања предлога правила понашања.

Анализом успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода парламентарци оцењују да је приоритет превенција насилног понашања појединих ученика, поготову вербалног насиља.

Ученички парламент је кроз присуство представника седницама Школског одбора и сатанцима тимова укључен и у остале активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“.