ОШ Десанка Максимовић, Чокот

17/12/2013


Израда индивидуалних планoвa подршке-новембар 2013.

За све ученике наше школе који имају проблема са дисциплином о тим  Школе без насиља израдио је план подршке. У креирању овог плана поред разредних старешина учествовали су и предметни наставници и педагошко – психолошка служба. План, поред описа ученика, садржи краткорочне и дугорочне циљеве подршке као и оперативни план рада са овим ученицима и праћење њиховог понашања.