ОШ Десанка Максимовић, Чокот

17/12/2013


Материјали за родитеље

У оквиру програма „Школа без насиља“ на крају прошле школске године свим родитељима је подељен приручник „Шта је данас било у школи“, који се бави смањењем насиља међу децом. Овај приручник има за циљ да пружи неке основне информације о томе шта је насиље, како да се оно препозна и како да се помогне оној деци која су изложена насиљу или чине насиље. Такође, овим приручником школа жели да истакне значај и потребу заједничког и усклађеног деловања школе, породице и локалне заједнице у настојању да се смањи насиље у школама.

Исту функцију имају и табеле окачене на видном месту у школи: “Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно – образовним установама“. На овој табели су графички приказане процедуре у случају насиља између ученика, од стране запослених у установи и од стране особе која није запослена у установи. Поред ове табеле од значаја је и табела која приказује нивое насиља и интервенције према нивоима насиља.