ОШ Исидора Секулић

30/5/2014


Обука о сексуалности и родно заснованом насиљу

Од септембра 2014. у плану је Обука о сексуалности и родно заснованом насиљу Вршњачког тима и осмишљавање начина за проширивање садржаја обуке на остале вршњаке у школи.