ОШ Десанка Максимовић, Чокот

17/12/2013


Превенција болести зависност- фебруар 2013

Сваког фебруара психолог и педагог организују трибину о превенцији болести зависности. На ову трибину поред ученика долазе и родитељи, што је вероватно једина прилика да сазнају нешто о свим опасностима и нежељеним последицама ових болести, али и о начинима њиховог откривања и/или превенирања.

Поред ове активности, сваке друге године школа у сарадњи са Управом за образовање, културу, омладину и спорт (одсек за омладину) организује у школи стручна предавања о болестима зависности на којима присуствују ученици 7. и 8. разреда (њих 30). Неки од њих активно учествују и на фебруарској трибини, a задатак им је и да буду медијатори у својим одељењима и уопште у школи.