ОШ Десанка Максимовић, Чокот

17/12/2013


Превентивне радиониице у старијим разредима – 04.03. – 03.06.2013. године

У старијим разредима одржано је укупно десет преветнтивних радионица. Ученици су на конкретним примерима сазнали како насиље има лоше последице за све учеснике у њему. Схватили су да насиље може изазвати озбиљне и далекосежне последице. Упозорени су да је у последње време нарочито заступљено електронско насиље, које може да се претвори у вербално, социјално и физичко. Постали су сензитивнији на насиље, препознају га у практичним ситуацијама и реагују на њега. Упознали су се са моделом “Ја  говора”. Вежбајући на практичном примеру, у оквиру мањих група увидели су његов значај у погледу исказивања осећања, потреба, жеља. Сматрају да би оваква комуникација у великој мери поправила атмосферу у одељењу. Упознати су са начином функционисања Унутрашње заштитне мреже, коме треба да се обрате у случају насилних ситуација.