ОШ Десанка Максимовић, Чокот

17/12/2013


Презентације програма „Школа без насиља„ на састанцима Савета родитеља – децембар 2012. – јун 2013. године

Са програмом„ Школа без насиља„ родитељи су се упознали на родитељским састанцима али и на састанцима Савета родитеља. На Савету родитеља одржаног у петак, 28. децембра 2012. године чланови Тима су Савету презентовали сам програм и његове циљеве. Исти чланови Тима су Савету представили анализу анкета ученика о дигиталном насиљу у петак, 05.04.2013. године. Родитељима је посебна пажња скренута на то шта њихова деца шаљу порукама преко мобилних телефона или друштвених мрежа. На састанку Савета родитеља одржаног у четвртак, 20.06.2013. године Тим је известио родитеље о томе како се реализује програм и приказао анализу анкета са родитељима и ученицима везаним за програм.

С обзиром на то да се састанак Савета родитеља реализује једном месечно, родитељима се чита извештај о безбедности ученика за сваки месец.