ОШ Десанка Максимовић, Чокот

17/12/2013


Учешће школе у подпројекту “ Зауставимо дигитално насиље“ – јун – сетембар 2013. године

Као један од системских одговора на појаву дигиталног насиља и све већу доступност дигиталних технологија Јединица за превенцију насиља Министарства просвете, науке и технолошког развоја је у сарадњи са партнерима УНИЦЕФ – ом и компанијом Теленор развила пројекат “Зауставимо дигитално насиље”. Овај пројекат има за циљ повећање свесности о новим облицима насиља, ризицима који долазе са употребом интернета и упознавање са адекватним мерама заштите и реаговања у ситуацијама насиља. Међу 10 изабраних школа, на територији Србије и наша школа узела је учешћа у овом пројкету. Представљали су је наставници Милица Стојковић и Младен Јовановић, чланови тима ШБН, као и ученици Милица Алексић и Лазар Костић, чланови Вршњачког тима. На обуци су обухваћене све важне теме ове области: разлике дигиталног и друих облика насиља, ризици којима су ученици изложени на интернету. Поред тога, радионице су обухватале и конкретне процедуре реаговања у случајевима дигиталног насиља, али и конкретне, техничке мере заштите на социјалним мрежама и интернету уопште. Искуства са обуке пренета су члановима Наставничког већа, као члановима Вршњачког тима.