Четврта конференција мрежа "Школа без насиља"

© UNICEF Srbija / SHUBUCKL

Београд, 13. децембар 2012. Данас је одржана четврта годишња конференција Мреже школа без насиља на којој су сумирани резултати седмогодишњег рада на превенцији насиља над и међу децом у школи и школском окружењу, и представљени налази истраживања о изложености деце дигиталном насиљу које је спровео Институт за психологију у оквиру пројекта „Зауставимо дигитално насиље“ уз подршку компаније Теленор.

Циљ конференције је да се ојачају капацитети школа за управљање превенцијом насиља и да се школе подрже, да се кроз међусобно повезивање и размену искустава оснаже да буду лидери у промоцији културе ненасиља у заједници и примери добре праксе у области образовања.

На конференцији су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ уручили  плакете директорима 24 основне школе које су ове године успешно развиле све компоненте превенције насиља у школском окружењу и тако стекле признање да могу самостално да раде на даљем развоју сигурне и подстицајне средине за децу у својој школи.

„Ова плакета не значи да у школама које су је добиле насиље не постоји и да се неће догодити, али значи да су школе на добром путу да развију и користе одговарајуће механизме у превенцији и заштити од насиља. Не очекујемо да школа сама решава проблеме насиља, већ да треба да буде кључни носилац који у превенцији и интервенцији повезује и активира све остале који су везани за рад школе“, истакао је Жарко Обрадовић, министар просвете, науке и технолошког развоја.


Галерија