S.O.S. телефон

S.O.S. ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ

0800-200-201

ЗА ПРИЈАВУ НАСИЉА У ШКОЛАМА

Сврха  постојања S.O.S. телефонског броја

• информативно-едукативна (саветници/е дају информације о томе како може да се реши проблем, које кораке треба предузети и којим редоследом)

• истраживачка (прикуљени подаци са S.O.S. броја користиће се за унапређивање рада у васпитно-образовним установама у области превенције насиља)