Психолошке кризне интервенције у васпитно-образовним институцијама

© UNICEF Srbija / Dušan Milenković

Министарство просвете, науке и технолоског развоја,  односно Јединица за превенцију насиља  која је формирана, у фебруару месецу уз стручну и финансијску подршку УНИЦЕФ-а осим осталих активности, као један од специфичних циљева има и јачање капацитета школских управа и запослених у предсколским установама/вртићима, основним и средњим школама да  конструктивно реагују на насиље и интервенишу у ситуацијама насиља установама.

Јединица за превенцију насиља, у сарадњи са немачком организацијом ГИЗ, у октобру месецу прошле године почела је са спровођењем обука Тимова за кризне интервенције у свим школским управама на територији Србије. Обука Тимова за кризне интервенције представља резултат одличне сарадње на пољу превенције насиља са немачком организацијом ГИЗ која је стручно и финансијски подржала ову обуку. Формирање Тимова за кризне интервенције  је и системски одговор на кризне ситуације које на краће или дуже време поремете функционисање уобичајеног тока живота у школи (природна смрт ученика, убиство или самоубиство ученика или наставника, саобраћајне несреће у којој озбиљно страдају ученик или наставник, насиље већих размера итд.).