Резултати петогодишњег спровођења програма

Истраживање из 116 школа у Србији показује да 73% деце воли да иде у школу и сматра да је школа најважнији извор образовања. Међутим, 65% деце бар једном у 3 месеца искуси неки облик насиља. Чак 44% деце памти да је имало таква искуства током целокупног школовања.

Дечаци и девојчице подједнако трпе насиље, a разлике постоје само у врсти насиља којој су изложени: дечаци чешће исказују физичко насиље, док су девојчице склоније психолошким формама насиља - оговарању или искључивању вршњака из групе.

За више информација можете преузети документ у ПДФ-у и ППТ-у.