Ментори

Ментор је спољни сарадник школе обучен за примену програма. Ментори обезбеђују подршку у спровођењу истраживања на почетку и на крају програма, обуку, подршку партиципацији ученика у превенцији насиља, помоћ у успостављању унутрашње и спољашње заштитне мреже за ученике, третирању случајева насилног понашања и праћење пројекта у сарадњи са школским тимом.

Ментори  су своју стручност у овој области развили кроз континуиране обуке у оквиру програма, сталним праћењем законске регулативе, али и искуством у спровођењу програма.