Мапа школа

Како да се пријавиш за ШБН?

Попуњавањем пријавних листова на линку.


СОС телефон за пријаву насиља у школама

.

0800 200 201

Група за заштиту од насиља и дискриминације

У фебруару 2012. године формирана је и Јединица за превенцију насиља унутар Министарства просвете, која данас координира све активности превенције насиља у образовном систему. Опширније