Уколико Ваше дете трпи насиље

Када се појави насиље у школи, нема поштеђених. Озбиљне последице доживљавају сва деца. Многа деца ћуте о насиљу које им се дешава. Некада прођу месеци док се некоме повере.

Препознајмо насиље и реагујмо.

Како да посумњате да је дете ТРПИ насиље у школи:

Помозите свом детету када трпи насиље:

Помозите детету да буде МАЊЕ ИЗЛОЖЕНО насиљу :

Важно је да и родитељи увек примете и пријаве насилно понашање.

Сарађујте са школом.

У њој постоји Унутрашња заштитна мрежа.

Ви сте део те мреже.