Уколико је Ваше дете посматрач насиља

 

Када се дешава насиље највећи број деце ћути и посматра оно што се дешава. Та деца су такође посредне жртве насиља. И њима је потребна помоћ.

Научимо децу да се о насиљу не ћути.

 

 

Деца која посматрају насиље могу да осећају:

Помозите свом детету да не буде неми посматрач насиља

Не реаговањем подржавамо насиље!