Школе у програму

© UNICEF Srbija / SHUBUCKL

Почев од 2005. године када је УНИЦЕФ покренуо програм „Школа без насиља“, до 18. децембра 2013, када су се 22 школе укључиле у програм, укупно је 273 школа у програму. 

Програмом „Школа без насиља“ подржавају се школа и локална заједница у стварању мреже сарадника за заштиту деце, обезбеђивању услова који промовишу и подстичу ненасилно понашање, разумевање, међусобно поштовање и здрав начин живота, развијању школе као пријатељског амбијента за децу. 

Подаци  из истраживања спроведеног 2011.године  показују да је у просеку изложеност ученика насиљу у школама које су у програму „Школа без насиља“ смањена за 14%. Када је реч о физичком насиљу смањење је 32%, a када је у питању вербално насиље смањење је 21%. Уочљива је и већа осетљивост свих: запослених, ученика и родитеља на насиље. Подаци које имамо су охрабрујући, мотивишу  али упућују да треба да се настави са озбиљним радом. 

Декларацију Школа без насиља можете преузети овде.

Списак свих школа у програму можете преузети овде.