Како се пријавити за програм?

© UNICEF Srbija / SHUBUCKL

Како би се пријавили за програм, потребно је да запослени у школи, ученици и родитељи, попуњавањем приложених докумената, дају сагласност да желе да се у школи реализује један овакав програм. На тај начин повећавамо шансу да се све активности предвиђене имплементацијом програма, успешно реализују.

 

 

Програм ,,Школа без насиља“ фининсира се искључиво од локално прикупљених средстава, од стране појединаца, компанија и институција.

Формулари и пријаве основне школе

Сагласност Савета родитеља

Сагласност школе

Сагласност Школског одбора

Сагласност школског особља

Сагласност школског тима

Сагласност ученика одељења

Сагласност ученика школе

Упутство за пријављивање

Упутство за сагласност ученика


Формулари и пријаве средње школе

Сагласност Савета родитеља

Сагласност школе

Сагласност Школског одбора

Сагласност школског особља

Сагласност школског тима

Сагласност ученика одељења

Сагласност ученика школе

Упутство за пријављивање

Упутство за сагласност ученика

 

Позивамо Вас да нам се придружите у стварању мреже сигурних школа.

Уплату можете извршити на рачун УНИЦЕФ-а:
број 908-20501-70
позив на број 400702-0070200003240
сврха уплате:“Школа без насиља“
прималац: УНИЦЕФ