Јединица за превенцију насиља

Јединица за превенцију насиља основана је у фебруару месецу 2012. године уз стручну и финансијску подршку УНИЦЕФ-а а са циљем бољег планирања, координације и праћења одговора Министарства просвете и науке и других партнера на плану заштите деце од насиља у оквиру образовно-васпитног система обезбеђења Поред општег циља који представља спречавање и смањење насиља над и мећу децом и стварање безбеднијег окружења за учење и развој, задатак ЈПН је и да:

• квалитетног спроводи програм „Школа без насиља" , пружа подршку школама које су се пријавиле за програм и управља спровођењем програма Школа без насиља
• јача капацитете школских управа МПНТР у пружању потребне подршке школама
• пружа стручну подршку у изради стратегија, подзаконских аката и успостављању мрежа са другим установама у домену превенције насиља
• пружа подршку школским мрежама и модел школама како би се у превенцији насиља и реаговању на њега увела пракса размене искустава
• развија систем редовног праћења и извештавања о насиљу у образовно-васпитном систему
• унапређује рад регионалних школских мрежа како би се осигурало прикупљање примера добре праксе и побољшање квалитета рада у школама
• успоставља партнерске односе и учествује у информисању јавности/медија и људи од струке о свим релевантним активностима на плану заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања