ОШ Доситеј Обрадовић

Није мука да се пружи рука

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ Доситеј Обрадовић

Братства и јединства 14,
Општина Опово
26 204 Опово

013/681-515 013/681-512


osdobradovic@panet.rs

http://www.osopovo.znanje.info/index.php?option=content&task=view&id=124&Itemid=148

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

О школи

• Наша школа броји 892 ученика и 102 запослена. Основно образовање и васпитање у општини Опово организовано је у оквиру ОШ „Доситеј Обрадовић“ Опово са издвојеним одељењима „Олга Петров“ у Баранди, „Зоран Петровић“ у Сакулама и „Свети Сава“ у Сефкерину. На нивоу школе постоји и Служба заједничких послова са седиштем у Опову

• Мото школе: Није мука да се пружи рука

Визија школе: Желимо да створимо савремену и отворену школу која ће бити по мери ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице у којој ће ученици бити активни субјекти, родитељи сарадници, а наставници одговорни, ефикасни и професионално оспособљени.

 

Превенција насиља у школи

 

Школа без насиља

Датум када је школа започела реализацију програма 15.6.2011. година

Ко је обезбедио средства Електродистрибуција Београд

Име и презиме ментора Мирјана Трифуновић – Паул

Добила плакету 18.12.2013. године.

 

Искуство у Школи без насиља

- Едукација свих запослених о реаговању у ситуацијама насиља као и о превенцији насиља.

- Смањена учесталост више облика насиља.

- Повећање сензитивности ученика, родитеља и запослених на насилне ситуације.

- Едукација ученика за самостално решавање конфликтних ситуација.

Изазови:

- Почетни отпор свих интересних група да се прихвати нов начин размишљања, реаговања у насилним ситуацијама, који је превазиђен када су се виделе позитивне последице оваквог начина рада.

 

Тим за заштиту деце од насиља

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД насиља, злостављања и занемаривања  

 

 

МЕСТО

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА

 

ОПОВО

Драгица Добријевић - 062/8809914

Ружица Прем - 062/8806945

Дарко Јевремовић - 062/8809908

Срђан Савулов - 062/8809909

 

БАРАНДА

Весна Николић - 062/8806922

Зоран Јелесијевић - 062/8806997

Нада Кљајић - 062/88006923

Славица Мећавин - 062/8806955

Бојан Васиљев - 064/130029

Емина Ваић - 062/8806974

СЕФКЕРИН

Дејан Михајловић - 062/88006915

Радислава Шимшић -  062/8806961

Оливера Радаковић - 062/8809923

Оливера Миланков - 062/8809916

Емил Вељић - 062/8809909

САКУЛЕ

Биљана Алавуковић - 062/8809910

Милица Моришан - 062/8693900

Сузана Хасани - 062/8809902

Душан Керкеш  - 062/8806912

Ивана Јованац - 062/8806990

 

 

Програм заштите деце од насиља

Планирано је извођење превентивних активности у оквиру Вршњачког тима, Форум театра и спортских дешавања, као и периодично обавештавање родитеља о Протоколу за заштиту ученика од насиља и континуирано коришћење реституције од стране наставника у решавању конфликтних ситуација.

 

Активности наставника

- Организовање спортских такмичења под паролом „Фер плеј игре“.

- Промоција позитивног понашања ученика кроз велику акцију Вршњачког тима „Ја имам таленат – покажи шта знаш“.

- Излагање школских правила понашања у свим учионицама и холовима школе.

- Приказивање филма "Уааа неправда!" ученицима од првог до четвртог разреда.

- Цртање цртежа на тему превенције насиља и писање састава и изложба наведених радова.

 

Активности ученика

Погледати активности наставника. Свака активност је рађена у сарадњи са ученицима.

 

 • Сарадња са родитељима

Упознавање са свима ктивностима у оквиру пројекта на родитељским састанцима и путем огласне табле,

- Тражење мишљења од родитеља на који начин би желели да се укључе у програм.

 

Сарадња са другим школама и локалном заједницом

Није реализовано.

 

Примери добре праксе, рад са ученицима који трпе/врше насиље и друго

Све је рађено у оквиру програма.

Мај 2013

Маја 2013. године Вршњачки тим школе организовао је акцију „У кожи ученика“ где су замењене улоге ученика и наставника, а са циљем развијања међусоб...

Децембар 2013

Децембра 2013. године Вршњачки тим школе организвао је акцију „Ја имам таленат – покажи шта знаш“ у циљу омогућавањ аученицима да се искажу на...