ОШ Петефи Шандор, Дорослово

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ Петефи Шандор, Дорослово

Херцег Јаноша 52,
Општина Сомбор
25243 Дорослово

025/5862-332


osdoroslovo@gmail.comГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА