ОШ Шаму Михаљ

И од себе и од школе хоћу више, хоћу боље

КОНТАКТИРАЈТЕ ШКОЛУ:

ОШ Шаму Михаљ

Трг братства и јединства 2,
Општина Бечеј
21220 Бечеј

021/6912-344


smbec@neobee.net

http://samumihalj-becej.edu.rs/

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА

О школи

2013/2014. школске године је уписано укупно 563 ученика у 26 одељења. Настава се одвија на мађарском и на српском наставном језику, и то у два одељења на мађарском и у једном одељењу на српском језику по сваком разреду. У матичној школи се одвија настава за 24 одељења од 1. до 8. разреда, а у подручној школи на Пољаници има два комбинована одељења од 1. до 4. разреда. Школа има укупно 63 запослених, од чега их 47 ради непосредно у настави.

Визија школе

У наредном периоди је да развијамо и негујемо квалитет знања и вредности код ученика, те да у њима пробудимо такмичарски дух и правилно их усмеравамо. Наставити сарадњу са родитељима и окружењем и радити на даљем промовисању и подизању угледа школе.

 

Превенција насиља у школи
 

• Школа без насиља

Датум када је школа започела реализацију програма 30.10.2012.

Ко је обезбедио средства – Доплатна маркица

Име и презиме ментора: Маргарита Берчек

Добила плакету/програм још увек траје.
 

• Искуство у Школи без насиља

Највећа добит је што ученици репознају насиље и реагују на то. А највећи изазов је вођење документације програма.
 

• Тим за заштиту деце од насиља

Курин Барта Клара – директор

Косица Пјевач – секретар

Франциа Бањац Кристина – педагог

Хорак Корнел – наставник биоогије

Варњу Роберт – наставник информатике и техничког образовања

Јовановић Драгољуб – наставник математике

Сирбик Саболч – наставник географије

Икић Александар – наставник физичког васпитања

Марковић Марко – наставник физичког васпитања

Тапавички Зоран –наставник разредне наставе

Варњу Диана – наставник разредне наставе

Зорад Катица – помоћно особље

Чланови тима могу бити конатктирани за време наставе лично и преко телефона школе.
 

• Програм заштите деце од насиља

Школа је ове године радила и на превентивним и на интервентним активностима. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости на насиље кроз радионице на тему насиља и кроз обуку деце, родитеља и наставника. Изградња мреже заштите константним праћењем дешавања у школи, појачавањем дежурства и активностима Вршњачког тима.
 

• Активности наставника

Родитељски састанци – Организовање родитељских на темју насиља 4 пута годишње за родитеље виших и нижих разреда.

Радионице – Организовање ртадионица за ученике на тему насиља и превенција насиља од стране одељенских старешина.
 

• Активности ученика

Фер плеј турнир у и рукомету – Организован у току априла, ученици организовали заједно са наставницима физичког васпитања. Учествовали ученици виших разреда, тако што су играли и навијали.

Организовање игрице тајног пријатеља – Ученици  7. и 8. разреда организовали игрицу у својим одељењима у току децембра.
 

• Сарадња са родитељима

Родитељски састанци – Родитељи су учествовали на родитељским састанцима на тему превенције насиља, који су одржани од стране одељенских старешина.

Предавање о електронском насиљу – За родитеље организовано предавање о електронском насиљу, које је организовано од стране Локалне самоуправе.
 

• Сарадња са другим школама и локалном заједницом

Семинар о електронском насиљу за наставнике – Организовано од стране Локалне самоуправе.

Заједничке чајанке ученика са вршњацима из других школа – Организује од стране одељенских старешина и ученика са циљем упознавања и зближавања са ученицима других школе, и развијања толераније.
 

• Примери добре праксе, рад са ученицима који трпе/врше насиље и друго

Са учеником који врши насиље Тим је донео одлуку да га постави за дежурног ученика који ће дежурати поред наставника током одмора и да на тај начин спречи њега да врши насиље и да се осећа битним и одговорним.
 

• Поделили бисмо са другим школама/поносни смо на:

За време Дечје недеље организован је програм за ученике са називом „На крилима бајки“, где су се они такмичили у различитим активностима и развијали тисмки дух тиме што су сарађивали и заједно учествовали. За време целе недеље (као и више пута у току школске године) деца су пуштала музику и водила школски радио на два језика. Ученици су плесали за време одмора различите народне игре, развијали толеранцију, и за време ових одмора је смањено насиље.

Одржан програм "На крилима бајки" у оквиру Дечије недеље

Од 7. до 11. 10. 2013. године је у оквиру Дечје недеље одржан програм „На крилима бајки“, где су ученици заједно тимски учествовали у играма и тако ...