Техничка школа "Павле Савић"...

Нови Сад Шајкашка улица 34, 21 000 021 633 9751

Електротехничка школа "Михајло Пупи...

Нови Сад Футошка 17, 21 000 021 527 887

ОШ Душан Радовић...

Нови Сад Ченејска 61, 21000 021/ 419 -195

ОШ Ђорђе Натошевић...

Нови Сад Максима Горког 54, 21 000 021/ 661- 2957, 021/6623-443

ОШ Коста Трифковић...

Нови Сад Берислава Берића 2, 21 000 021/444-063

ОШ Милан Петровић...

Нови Сад Браће Рибникара 32, 21000 021/6616-366, 021/6621-253

ОШ Милош Црњански...

Нови Сад Анђе Ранковић 2, 21000 021/400-806 , 021 639 4494

ОШ Петефи Шандор...

Нови Сад Боре Продановића 15а, 21000 021/ 547-465