ОСШ 9. мај

Зрењанин Народне омладине 16, 23 000 023/ 589- 021

ОШ 1. октобар, Ботош...

Ботош Тозе Марковића 77, 23 243 023/877-215

ОШ Бранко Радичевић, Чента...

Чента Чарнојевићева 17, 23 266 023/899-002 023/899-880

ОШ Петар Петровић Његош...

Зрењанин Стражиловска бб, 23 000 023 /563-840