Техничка школа Зајечар...

Зајечар Књегиње Љубице 3 019/ 422-876; 019/ 443-056

ОШ Љубица Радосављевић Нада...

Зајечар Ђердапска бб 019 442 112

ОШ Десанка Максимовић...

Зајечар Доситејева 4, 19000 019/421-847

ОШ Љуба Нешић...

Зајечар Доситејева 2, 19000 019/423-656