ОШ Светозар Марковић...

Краљево Цара Душана 2, 36 000 036/314 - 296, 036/314 - 302

ОШ Јово Курсула...

Краљево Доситејева 136, 36 000 036/381-131