ОШ Симеон Араницки...

Стара Пазова Бошка Бухе бб, 22 300 022/363-200

ОШ Никола Тесла, Нови Бановци...

Нови Бановци Школска 2, 22 304 022/342-505 022/341-314

О школи 1830. године основана је школа у Новим Бановцима.  1982 године изграђен је нови део шк...