ОШ Десанка Максимовић, Чокот

17/12/2013


Учешће Савета родитеља у изради Правилника понашања у школи–новембар 2013. године

На састанку Савета родитеља који је одржан у уторак, 05.11.2013. године чланови Савета давали су предлоге за израду новог Правилника о понашању у школи. Наиме, родитељи, представници свих одељења у школи, читали су већ постојећи Правилник и давали сугестије за измену и додавали нове предлоге. Предлози су били:

-          на сајту школе ставити распоред свих допунских и додатних настава;

-          да наставник обавести разредног старешину, а он/она родитеље ако ученик не дође више од 2 пута на допунску наставу; самим тим повећаће се комуникација између родитеља, предметног наставника и разредног старешине;

-          да за 3 недоласка на допунску наставу ученик добије оцену мање;

-          за време малог одмора ученици могу да иду само до тоалета, а не да се шетају и јуре по ходницима;

-          у Правилнику истаћи да родитељи долазе на разговоре код наставника само када је Дан отворених врата;

-           истаћи да наставници и ученици треба да долазе у школу пристојно одевени.